قرآن کریم بنا بر جایگاه ویژه‌ای که نزد مسلمانان داشته و دارد، از همان ابتدا موجب ظهور علوم و فنون بسیاری نزد مسلمانان گشت. یکی از قدیمی‌ترین علومی که از سویی، برای صیانت از قرآن و از سویی دیگر، تحت تأثیر و در پناه قرآن به وجود آمد، علم صرف و نحو عربی است.

به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، تمام آیات قرآن از نظر صرف و نحو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و جز به جز کلمات و حروف از لحاظ تجزیه و ترکیب برچسب گرفته اند .

هم چنین از لحاظ فنی بستری برای مشاهده و بررسی صرف و نحو قرآن فراهم شده است که به شما پژوهشگران گرامی کمک می کند تا به صورت بصری روابط بین اجزا آیات و نیز صرف هر کلمه را مشاهده کنید.