مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بیش از بیست سال فعالیت خود، تاکنون توانسته است با رقومی نمودن منابع مکتوب،حجم عظیمی از دادگان متنی را فراهم آورد.

ادامه

 

 

 

 

"سامانه تحلیل صرفی و نحوی قرآن کریم" رونمایی گردید.

"موتور جستجوی نور"  و "سامانه ریشه یاب فارسی" به زودی در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.